รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 A M Consulting Engineering รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีภายในโรงงานอุตสาหกรรม

และส่งมอบรายงานการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าของอาคารภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ

โดยผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้า สาขา ไฟฟ้ากำลัง

พร้อมรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตามข้อกำหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

about-image

  การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย 
1. การตรวจสอบระบบแรงสูง

- สายแรงสูง

- เสา อุปกรณ์ประกอบหัวเสา สายยึดโยง

- การต่อล่อฟ้า

- ดรอปฟิวส์ คัตเอาท์

- Ground System

- ตรวจสอบตามมาตรฐานรายการอื่นๆ

2.การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

- สภาพรั้ว หรือห้องหม้อแปลง ป้ายแจ้งเตือน

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

- สภาพบุชชิ่ง

- การระบายอากาศ

- จุดต่อสายด้วยแรงสูง แรงต่ำ

- Ground System

- ตรวจสอบตามมาตรฐานรายการอื่นๆ

3. การตรวจสอบ MDB
- Single line Diagram

- Main Cable

- ACB MCCB

- Capacity bank , Power Factor

- Ground System

- ตรวจสอบตามมาตรฐานรายการอื่นๆ 

 

 

ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ต้องแจ้งก่อนเสนอราคา

1.จำนวนหม้อแปลงไฟฟ้า, Generator

จำนวนหม้อแปลงไฟฟ้า โดยแต่ละตัวขนาดกี่KVA และเครื่อง  กำเนิดไฟฟ้า(ถ้ามี)

2.จำนวนตู้ MDB, DB, LC  

จำนวนตู้ไฟฟ้าหลัก, ตู้ไฟฟ้าย่อย, ตู้ไฟฟ้าโหลด(ถ้าหากพอรู้จำนวน)

 

ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ต้องเตรียมก่อนวันตรวจสอบ

1. แบบ Single line Diagram    

เตรียมแบบ Single line Diagram รวม หรือแยกตามหม้อแปลง และแบบ As Built อื่นๆ

2. แบบแปลนไฟฟ้า โรงงาน       

แบบแปลนที่ระบบตำแหน่งติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า                                                               ตู้ MDB, DB, LC

3. เอกสารบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

  เอกสารบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอื่นๆ (ถ้ามี)

4. การตรวจสอบ MDB

- จุดต่อสายไฟฟ้า

- รางไฟฟ้า สภาพความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า

- ป้ายบ่งชี้

- ตู้ DB LC สภาพความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งาน

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ เช่น มอเตอร์เหนี่ยวนำ แสงสว่าง

- ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

- ตรวจสอบตามมาตรฐานรายการอื่นๆ


18 กันยายน 2562

ผู้ชม 156 ครั้ง

Engine by shopup.com